X ŚWIATOWA KONFERENCJA GOSPODARCZA POLONII w Warszawie i Pułtusku

Konferencja Gospodarcza Polonii była spotkaniem Polonii aktywnej w sferze gospodarczej kraju osiedlenia, przedstawicieli najwyższych władz w kraju oraz samorządów lokalnych i gospodarczych oraz mediów polskich i polonijnych. Podczas tegorocznej konferencji rozmawiano na temat obecnego stanu gospodarki Polski oraz możliwościach współpracy gospodarczej z Polską. W sesjach panelowych poruszono następujące tematy: 

  • Izby i Stowarzyszenia Gospodarcze - działania obecne i program na przyszłość
  • Projekty innowacyjne, naukowo-techniczne szansą rozwoju inwestycji
  • Nieruchomości. Rozwój rynku nieruchomości w Polsce
  • Rynki wschodnie - perspektywy, ocena atrakcyjności kierunków inwestycji
Uczestnicy konferencji spotkali się również z Wicepremier Rządu RP, Panią Izabelą Jarugi Nowacką w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Drugiego dnia odbyły się sesje panelowe w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku.
Nasza redakcja przygotowała referat na temat "Internet a wzrost szans eksportowych małych i średnich przedsiębiorstw".

Następnie uczestnicy konferencji udali się do do Domu Polonii gdzie został zaprezentowany festiwal polskiej żywności oraz odbyła się końcowa sesja plenarna zakończona występem artystów Opery Dolnośląskiej we Wrocławiu. Konferencja zakończyła się uroczystym przyjęciem na Zamku.

Christoph Winczura

Foto: AC-Creative
Christoph Winczura