König Macius I 
Polska grupa na Schülertheater-Festival w Leverkusen
Wiêcej informacji w dziale Prasa/Ciekawe artyku³y z prasy polonijnej
Foto:
Andreas Hübsch
"Samo Zycie"