Historia

Pierwsze prace nad portalem Xpol.de podjęliśmy w maju 1999 roku, w okresie, gdy dla większości ludzi internet był pojęciem wprawdzie znanym, ale niekoniecznie potrzebnym do życia codziennego. Istniały przecież radio, telewizja i prasa....  W skład osób przygotowujących i pracujących wtedy nad portalem wchodzili: Kasia Piotrowski, Adam Wodniok, Alicja Dobosz, Rabia Waraich i Christoph Winczura. Na wstępie przygotowaliśmy szatę graficzną oraz logo nowego portalu. Logo przetrwało do dzisiaj, szata graficzna trafiła do zbiorów archiwalnych.
W maju i czerwcu 1999 roku obdzwoniliśmy ponad 500 adresów lekarzy oraz 200 adresów adwokatów, tłumaczy i innych firm, których właściciele lub współpracownicy władali językiem polskim i obsługowali klientów w tym języku. Niestety w większości zainteresowanie obecnością w internecie było znikome i dlatego też porzuciliśmy wtedy ten projekt, stwierdzając, że jest on wprawdzie fajny, ale nikt go wtedy jeszcze nie potrzebował. W sprawie rozreklamowania naszego portalu nawiązaliśmy czerwcu 1999 roku kontakt z redakcją gazety "Angora - wydanie na Niemcy", a dokładnie z panem Andreasem Hübschem, który był  bardzo przychylny naszemu przedwsięwzięciu. Po czterech latach przerwy i nabraniu doświadczenia na niemieckim (od 1996 roku)  oraz polskim (od 2000 roku) rynku, postanowiliśmy w październiku 2003 roku na nowo podjąć stary temat, tym bardziej, że Polska stała się członkiem Unii Europejskiej i pomimo upłynięcia tylu lat, na rynku niemieckich nadal nie pojawił się żaden komercyjny portal polonijny, dający możliwość informacji na temat działalności Polonii oraz polskojęzycznego biznesu na zachód od Odry. 
W ciagu 5 miesięcy żmudnej pracy opracowaliśmy adresy oraz sprawdziliśmy telefonicznie dane kontaktowe 1019 praktyk lekarskich oraz 500 adresów polskojęzycznych firm w Niemczech. Nawiązaliśmy współpracę z największymi firmami polskojęzycznymi w Niemczech, aby zapewnić pełny serwis oraz aktualizację poszczególnych działów naszego portalu oraz zadbaliśmy o reklamę w polskojęzycznej prasie oraz na wielu plakatach imprez i spotkań związanych z Polską lub Polonią.
Portal www.XPOL.de jest jednym z głównych sponsorów wyborów Miss Polonia in Deutschland oraz był sponsorem 1 międzynarodowego turnieju siatkówki w Aachen.

Naszym mottem jest stwierdzenie Viktora Hugo: "Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł."