Studia w Niemczech
Au Pair
Informacje ogólne oraz adresy
agencji au-pair w Niemczech
Nauka języka polskiego
w niemieckich szkołach
Obejmuje ona obecnie około 2000 
uczniów klas od 1 do 13 w Niemczech.
Sprawozdanie 2004 Związku Nauczycieli 
Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech