Związek Nauczycieli Języka Polskiego Pedagogów -
Nauczanie języka polskiego w niemieckich szkołach - adresy kontaktowe
 
Miasto Nazwisko  Imię Telefon/Fax
1. Aachen Tatara Gabriela Tel.: 02411 / 69 66 66 
Fax: 02472 / 80 40 17
2. Bochum Mantusz Jadwiga Tel.: 02323 / 611 48
3. Dortmund Kazimierska Maria Tel.: 0231 / 59 71 24
Fax: 0231 / 18 90 432
4. Duisburg
Mülheim an der Ruhr
Jekot Jolanta Tel./Fax: 0203 / 24 838
5. Düsseldorf Suchy Urszula Tel./Fax: 02103 / 36 02 08
6. Frechen, Hürth, 
Bergheim
Wieland Maria Tel.: 02234 / 27 04 62
Fax: 02234 / 24 00 93
7. Freising Stańczyk Krystyna Tel.: 08161 / 14 08 88
8. Hamm Strzelczyk Urszula Tel.: 02337 / 25 65
9. Herne Sander Marta Tel./Fax: 02325 / 60 966
10. Kleve Tompalski Justyna-Joanna Tel.: 02821 / 97  94 84
11. Koblenz Snochowska -Lydka Elżbieta Tel.: 0261 / 80 67 299
12. Köln Barejko-Knops Liliana Tel.: 02205 / 91 38 20
Fax: 02205 / 91 38 21
13. Krefeld Zejmo Irena Tel./Fax: 0251 / 60 28 81
14. Leverkusen Michałowska-Szydłowski Barbara Tel.: 0214 / 20 62 927
15. Dülmen Lukaszewicz Małgorzata Tel.: 02594 / 84 611
16. Moers
Voerde
Zowner Małgorzata Tel.: 02831 / 80 318
Fax: 02831 / 80 338
17. Mönchengladbach
Essen
Hannak Dorota Tel.: 02131 / 63 419 
Fax: 0231 / 60 64  93
18. Neuss
Dormagen
Kalinowski Danuta Tel.: 0231 / 36 82 21
19. Oberhausen Pakalski Katarzyna Tel./Fax: 02088 / 46 279
20. Osnabrück Blümkert-Warzocha Joanna Tel.: 0541 / 59 78 043
21. Osnabrück-Landkreis Rudolf Regina Tel.: 0541 / 88 846
22. Viersen, Kempen, Dülken, 
Süchteln, Lobberich, 
Mönchengladbach
Greinke Wiesława Tel.: 02162 / 34 140
Fax: 02162 / 50 14 87
23. Saarland Zellner Sławomir Tel.: 06824 / 91 292

Nowy zarząd Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech

Od dwunastu lat w Nadrenii Westfalii prowadzona jest nauka języka polskiego jako ojczystego. Nauczyciele uczący młodzież i dzieci w większości skupieni są w działającym już od dziewieciu lat Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech. Organizacja ta liczy 34 aktywnych członków oraz wielu sympatyków zarówno z Nadrenii Północnej Westfalii jak i innych landów.

W tym roku odbyły się już czwarte wybory do zarządu ZNJPiPwN. Funkcję przewodniczącej od początku istnienienia związku pełni Liliana Barejko-Knops, zastępcą została Katarzyna Pakalska, skarbnikiem Maria Wieland, sekretarzem Renata Kaczmarek, w skład komisji rewizyjnej weszły: Danuta Kalinowska iMalgosrzata Lukaszewsicz.

Głównym celem związku jest wszechstronna pomoc w pracy nauczycielskiej. W zakres ten wchodzi nie tylko pomoc merytoryczna, lecz również prawna oraz informacyjna. Aby sprostać tym zadaniom członkowie związku spotykają się już od dziewięciu lat na cyklicznych comiesięcznych zebraniach w Leverkusen, biorą udział dwa razy do roku w szkoleniach prowadzonych przez metodyczki z lubelskiego ośrodka skolenia nauczacieli za granicą oraz  utrzymują kontakt z niemieckimi władzami oświatowymi, informują je o problemach i trudnościach na jakie napotykają nauczyciele w swojej pracy. Ponadto związek współpracuje również z instytucjami polskimi opiekującymi się Polonią w Niemczech - przede wszystkim z Konsulatem RP w Kolonii,  Ministerstwem Edukacji Narodowej, Wspólnotą Polską oraz Semper Polonią.

Jedną z ważnych dziedzin działalności związku obok pracy dydaktycznej jest propagowanie i kultywowanie tradycji polskich. W tym celu organizowane są liczne imprezy związane z polskim świętami (mikołajki, andrzejki, Dzień Dziecka, Wielkanoc) oraz wydarzeniami narodowymi (3 Maja, 11 Listopada, 20 lecie Solidarności, 60 lecie Powstania Warszawskiego). Prowadzimy takze warsztaty  artystyczne dla dzieci i zespół taneczny „Stokrotki przy Misji Katolickjej w Kolonii.

Młodzież uczestniczy również w imprezach integracyjnych - wystawach, konkursach młodych talentów związanych z ważnymi wydarzeniami, np.: Wejście Polski do Unii, Rok Europejski, 150 rocznica śmierci Adama Mickiewicza, a ponadto bierze udział w  wycieczkach do Polski, w czasie których poznaje  geografię i historię polskich miast.

Do tradycji ZNJPiPwN należy organizowanie uroczystego zakończenia roku szkolnego dziesiątych klas odbywające się w Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii, na które zapraszani są także przedstawiciele niemieckich władz oświatowych. Z inicjatywy związku przyznano urzędnikom niemieckim odznaczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu za wkład w rozwój nauczania języka polskiego w Nadrenii Północnej Westfalii.

Do znaczących sukcesów należy zaliczyć zorganizowanie zarówno w NPW jak i Saksonii Dolnej akcji protestacyjnej przeciwko redukcji etatów nauczycielskich, w wyniku której żaden z nauczycieli języka polskiego nie stracił pracy. Mimo trudności w organizowaniu nowych miejsc nauczania w dalszym ciągu ZNJPiPwN wspiera tego typu działalność zachęcając do współpracy organizacje oraz firmy polonijne, min. Firmę Lazar, której korzystając z okazji pragniemy w imieniu rodziców, dzieci i nauczycieli serdecznie podziękować.

Działalność Związku nie ogranicza się do terenu NPW. W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie nauczaniem języka polskiego jako ojczystego na terenie całych Niemiec zorganizowane zostały dwie Konferencje Nauczycielskie (I Ogólnoniemiecka Konferencja Nauczycieli w roku 2004 oraz II Ogólnoniemiecka Konferencja Nauczycieli w Concordii w listopadzie), w których udział wzięli przedstawiciele Konsulatu RP w Kolonii, naukowcy z uniwersytetu kolońskiego, nauczyciele z większości landów niemieckich a także innych państw Europy. Na konferencjach tych ustalono dalsze formy wspólnej działalności mającej na celu propagowanie nauczania języka polskiego na terenie Niemiec.

Pirytetowym zadaniem Związku Nauczycieli Języka Polskiego bedą dalsze starnia o wprowadznie języka polskiego do szköł publicznych w  Kleve i Hamm tj w miastach Północnej Nadrenii ale także  w Bawarii, Hesen i Wittenberdze.

Aby dotrzeć z informacjami do jak najszerszej rzeszy zainteresowanch prowadzona jest wieloletnia współpraca z czasopismami polonijnymi : "Angorą", "Info§Tips" oraz "Kurierem Polonica" z Berlina.

Działalność ZPiNJPwN spotyka się z wielką sympatią i pomocą ze strony Konsulatu Polskiego w Kolonii, Ministerstwa Oświaty i Wychowania, Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" "Semper Polonia",  a także redakcji czasopism polonijnych "Angora", "Info&Tips", "Kurier Polonica" z Berlina, firmy "Lazar" oraz innych instytucji. Wielką pomocą i wsparciem służą  rodzice młodzieży uczącej się języka polskiego.

Nowy zarząd Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech dziękuje wszystkim za zaangażowanie i pomoc oraz ma nadzieję na dalszą współpracę w rozwoju nauczania języka polskiego na terenie Niemiec.

Irena Zejmo
 

Sytuacja języka polskiego na terenie Niemiec - II Ogólnoniemiecka Konferencja Nauczycielska 18-19.11.2005 w Concordii

W Concordii w dniach 18-19 listopada trwała II Ogólnoniemiecka Konferencja Nauczycielska. Spotkali się na niej nauczyciele z całych Niemiec uczący dzieci i młodzież języka polskiego w różnych formach placówek oświatowych: szkoły przy Misji  Katolickiej, szkoły przy konsulatach, Polska Macierz Szkolna oraz nauka języka niemieckiego jako ojczystego przy szkołach niemieckich. Reprezentowane były następujące landy: Bremen, Północna Nadrenia Westfalia, Bawaria, Nadrenia Palatynat, Kraj Saary, Dolna Saksonia, Badenia Wirtembergia, Hesja oraz Hamburg.

Jaki cel postawiło sobie drugie już spotkanie nauczycieli? Najważniejszymi tematami obrad było poznanie możliwości promowania nauki języka polskiego w Niemczech mimo trudności jakie wyłoniły się w ostatnim czasie. oraz integracja oświaty polonijnej. Na terenie Niemiec działają niezależnie od siebie różnego rodzaju organizacje oświatowe, dlatego też drugim ważnym zadaniem jest integracja oświaty polonijnej.
Bardzo ważnym celem konferencji jest umożliwienie nauczycielom mieszkającym na terenie całych Niemiec kontaktu, a co za tym idzie, wymianę doświadczeń pomiędzy poszczególnymi landami. W Niemczech nie ma jednolitego ustawodawstwa oświatowego, każdy kraj federalny ma swój autonomiczny system. Mimo tego  doświadczenia jednego landu mogą zainspirować, zmobilizować do działania.

Organizujący Konferencję Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech działający w Nadrenii Północnej Westfalii skupia nauczycieli prowadzących  od 11 lat  nauczanie języka polskiego jako ojczystego przy niemieckich szkołach. System ten ma dla ucznia wiele ważnych aspektów. Przede wszystkim ocena z egzaminu wewnętrznego, która  może wyrównać ocenę niedostateczną z drugiego języka, jest wpisywana na świadectwo ukończenia 10 klasy oraz świadectwo maturalne, dając oficjalne potwierdzenie znajomości języka. Mimo ograniczeń w organizacji nowych placówek ze względu na trudną sytuację finansową w Niemczech, nauczanie języka ojczystego w szkołach niemieckich spotyka się z coraz szerszym zainteresowaniem.
W swym wystąpieniu przewodnicząca ZNJPiPwN Liliana Barejko-Knops przedstawiła rozwój nauki języka polskiego w szkołach publicznych. Forma ta realizowana jest już od 1994 roku i po początkowym bardzo szybkim rozwoju (obecnie w 34 miastach na lekcje uczęszcza 2300 uczniów) uległa częściowemu zahamowaniu przede wszystkim ze względu na trudną sytuację finansową. Związkowi Nauczycieli i Pedagogów w Niemczech udało się po długich i żmudnych pertraktacjach przekonać niemieckie władze landowe i oświatowe o słuszności naszych argumentów, dzięki czemu planowana redukcja etatów nauczycielskich nie doszła do skutku. W dalszym ciągu jednak na wielkie trudności napotyka organizowanie nowych placówek tego typu. Jako rozwiąazanie tymczasowe traktujemy więc inicjatywę nauczycieli z Kleve, Hamm i Monachium prowadzenia nauczania języka polskiego bez wynagrodzenia. Zarówno ZNJPiPwN jak i nauczyciele niezrzeszeni oczekują w związku z tym wzmożonego poparcia ze strony państwa polskiego w wyegzekwowaniu  realizacji zobowiązań podpisanych w bilateralnych traktatach jak i europejskich umowach np.: dyrektywa 77 zapewniających wzajemne popieranie nauki języków ojczystych partnerskich krajów.
W wypowiedziach zaproszonych gości również dominowała troska o przyszłość nauczania języka polskiego w Niemczech.
O działalności związku mówiła Danuta Kalinowska sekretarz ZNJPiP. W czasie liczącej już dziewięć lat dzialności ZNJPiP podjęto wiele kroków mających na celu propagowanie nauki języka polskiego oraz krzewienia kultury polskiej na ternie Niemiec. Organizowane są różnego rodzaju uroczystośc, np. zakończenie roku szkolnego klas 10 w Konsulacie RP, andrzejki, mikołajki. Co roku młodzież wyjeżdża na wycieczki do Polski (ogółem 17), min. do Krakowa, Warszawy, Poznania, Gdańska i Wrocławia. Odbyły się imprezy integracyjne w związku z wejściem Polski do Unii , z rokiem Europejskim etc. W ramach współpracy z Misją Katolicką prowadzony jest zespół taneczny Stokrotki. Odbywają sie comiesięczne spotkania zwiazku, a dwa razy do roku metodycy z ośrodka w Lublinie prowadzą szkolenia dla nauczycieli.
Jednym z najważniejszych jednak działań ZNJPiPwN jest pomoc w organizowaniu nowych ośrodków nauczania języka polskiego jako ojczystego, dlatego też służymy wszystkim nauczycielom wszechstronną informacją zarówno  w zakresie organizacyjnym jak i prawnym.

W Bremen - jak poinformowała w swoim wystąpieniu Bronisława Winnicka - nauczyciele cieszą się poparciem władz miasta oraz landu. Nauczanie odbywa się w szkołach publicznych, w tym w  klasach 1-4 jako język ojczysty, powyżej jako obcy. Aktywność nauczycieli przejawia sie w różnych dziedzinach życia kulturalnego poprzez pracę z rodzicami i dziećmi, kontakt z Gdańskiem - miastem partnerskim Bremen. Działa tu związek nauczycieli Linqua Polonica. Władze Bremen finansują również szkolenia metodyczne nauczycieli oraz zakup podręczników.
W Dolnej Saksonii nauczanie języka polskiego jest zagrożone. Regina Rudolf przedstawiła działania nauczycieli, rodziców oraz  uczniów uczestniczących w akcjach protestacyjnych mających na celu zahamowanie procesu redukcji etatów nauczycielskich. Osiągnięto jedynie połowiczny sukces, ponieważ w lutym 2006 roku wchodzi nowe zarządzenie, w myśl którego naucznie języka polskiego zostanie ograniczone jedynie do szkoły podstawowej. Co stanie się z uczniami klas starszych nie wiadomo. Regina Rudolf podziękowała za wszechstronną pomoc i poparcie przewodniczącej ZNJPiPwN Lilianie Barejko-Knops.
W Nadrenii Palatynacie sytuacja języka polskiego jest dobra - jak poinformowała Elżbieta Snochowska z Koblencji. Zajęcia z języka polskiego prowadzone są od 30.06. 2004 w trzech ośrodkach i obejmują 67 uczniów. Niestety nauczyciel podpisuje umowę jedynie na czas określony.
W Bawarii Krystyna Stańczyk na prośbę złożoną w Urzędzie Szkolnym w imieniu rodziców i dzieci o uzyskanie zgody na nauczanie języka polskiego jako ojczystego otrzymała  odpowiedź odmowną. Krokiem naprzód był poruszający powyższe trudności wywiad, którego pani Krystyna Stańczyk udzieliła w radiu bawarskim. Mimo że na list wystosowany do Ministerstwa Oświaty w Bawarii przez przewodniczącą ZNiJP uzyskano negatywną odpowiedź na II Ogólnoniemieckiej Konferencji Nauczycielskiej postanowiono ponownie wystosować oficjalne pismo w tej sprawie.  Obecnie języka polskiego w Bawarii można się uczyć przy Polskich Misjach Katolickich (Monachium, Neuperlach), przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium oraz w Szkole Europejskiej w Perlach. ZNJPiP obiecał dalszą pomoc.
W Badenii Wirtembergii - jak poinformowała Joanna Piwowarczak z Heidelbergu nauczanie języka polskiego odbywa jedynie przy PMK, natomiast inne formy są na etapie organizacji. Korzystając z obecności Telewizji Polonia pani Piwowarczyk zwróciła się z apelem do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie chętnych do nauki jęzaka polskiego przy szkołach niemieckich.
Halina Koblenzer pełniąca funkcję koordynatora nauczania przedmiotów ojczystych przy PMK w Niemczech (150 nauczycieli uczy przy Kościołach) poinformowała, że w Hessen nauczanie języka polskiego odbywa się przy PMK oraz w Szkole Europejskiej w Karlsruhe. Na terenie Hessen organizowane są zjazdy nauczycielskie, szkolenia z udziałem metodyków z Lublina, wycieczki tematyczne, warsztaty tematyczne. Rozwija się również współpraca z Polską Macierzą Szkolną, Wspólnotą Polską, Semper Polonia oraz Konsulatem RP, któremu pani  Halina Koblenzer złożyła szczególne podziękowania za pomoc.
Po wystąpieniach przedstawicieli poszczególnych landów Konsul RP Pan Jerzy Rasała podkreślił, że każdemu obywatelowi zarówno polskiemu jak i niemieckiemu prawo zapewnia możliwość nauki języka ojczystego na terenie kraju, w którym zamieszkuje.
Profesor Piotr Roguski z uniwersytetu w Kolonii przedstawił trudną sytuację panującą na uniwersytetach niemieckich. Wiele ośrodków zostało już zamkniętych, a istniejące są również zagrożone. Postępowanie to władze niemieckie motywują trudną sytuacją finansową oraz nikłym naborem na te kierunki studiów. Podjęte przez naukowców oraz młodzież protesty nie wpłynęły na zahamowanie tego procesu. Dlatego też profesor Roguski podkreślił znaczenie działalności przewodniczącej ZNJPiP Liliany Barejko - Knops, która za zadanie postawiła sobie konsekwentne rozwijanie nauki języka polskiego na szczeblu szkół podstawowych oraz średnich.
Aby mimo trudności umożliwić młodzieży interesującej się nauką języka polskiego na szczeblu akademickim, profersor Piotr Roguski zaproponował utworzenie przy współpracy ZNJPiP ośrodka Collegium Polonicum prowadzącego cykliczne seminaria .
Innym tematem obrad konferencji była Olimpiada polonistyczna organizowana przez Ministerstwo Oświaty w Polsce dla uczniów uczących się języka polskiego za granicą we wszystkich rodzajach placówek oświatowych.
Problemem jest tu ustalenie jednolitych kryteriów udziału oraz zakresu materiału pytań, które dałyby możliwie wyrównane szanse dla wszystkich uczniów pobierających naukę w różnych placówkach kształcenia.

Wyniki obrad II Ogólnoniemieckiej Konferencji Nauczcielskiej zostały ujęte w szereg postulatów, które zostaną uwzględnione w planie dalszej  działalności ZNJPiP.  Ponownie przegłosowano wniosek zgłoszony już na I Ogólnoniemieckiej Konferencji Nauczcielskiej o konieczności utworzenia ogólnonimieckiej organizacji zrzeszającej polonijne organizacje oświatowe w Niemczech oraz nauczycieli niezrzeszonych. Wniosek ten poddano ponownie do dyskusji ze względu na uczestnictwo w konferencji przedstawicieli landów, które nie uczestniczyły w I Ogólnoniemieckiej Konferencji Nauczcielskiej w Concordii. Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie.
Przyjęto również postulat pani Krystyny Stańczyk, aby w imieniu Konferencji wystosować pismo do Ministerstwa Oświaty w Bawarii oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polsce wyrażające poparcie dla inicjatywy wprowadzenia języka polskiego jako ojczystego do szkół w Bawarii.
W naszej pracy przy organizacji nowych placówek oraz w działalności  w już istniejących  pomocą wspierają nas przede wszystkim instytucje państwowe: Wspólnota Polska, Semper Polonia oraz Konsulat RP w Kolonii. Również prywatne przedsiębiorstwa w Niemczech popierają naszą działalność . Od wielu lat wspiera nasze akcje i uroczystości przedsiębiorstwo  Lazar. Bezpłatnie przewozi ono pomoce dydaktyczne z Polski, pomaga w organizacji uroczystości szkolnych, a od dwóch lat partycypuje w kosztach nauczania dzieci w miastach, w których nauka języka polskiego jako ojczystego jest w trakcie organizacji. Tą drogą przekazujemy im wyrazy podziękowania i mamy nadzieję na dalszą tak efektywną współpracę. Chcielibyśmy szczególnie podziękować za gorące poparcie ze strony Księdza Prałata dr  Ryszarda Mroziuka, kóry z wielką uwagą i życzliwością śledzi rozój nauczania języka polskiego.

Irena Zejmo w imieniu ZNJPiP
 

Sprawozdanie 2003

W grudniu odbyły się po raz czwarty wybory członków zarządu Związku Pedagogów i Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech. Przewodniczącą została ponownie Liliana Barejko –Knops pełniąca tę funkcję od początku istnienia związku, czyli od 1997 roku.
W chwili obecnej ZNJPiPwN zrzesza 31 członkow i sympatyków i obejmuje opieką 33 już istniejących ośrodków nauczania języka polskiego oraz te, które znajdują się w stadium organizacji. Obecnie nauczanie języka polskiego prowadzone jest w Aachen, Bochum, Dortmund, Duisburg, Mülheim an der Ruhr, Düsseldorf, Frechen, Hürth, Bergheim, Freising, Hagen, Herne, Krefeld, Köln, Leverkusen, Moers, Voerde, Mönchengladbach, Essen, Neuss, Dormagen, Oberhausen, Osnabrück, Viersen, Kempen, Dülken, Süchteln, Lobberich, Kleve, Saarland oraz Koblenz i obejmuje około 2000 uczniów klas od 1 do 13.
W czasie ostatniej dwuletniej kadencji ZNJPiPwN odbywał comiesięczne spotkania w Leverkusen. Ich celem są bieżące szkolenia nauczycielek oraz wymiana doświadczeń. Nauczycielki przedstawiły konspekty lekcji, dzieliły się uwagami, informowały o problemach. Ponadto uczestnicy zapoznawani byli z bieżącymi postanowieniami niemieckich władz oświatowych.
Dwa razy do roku prowadzone są przez  Polonijne Centrum Nauczycielskie szkolenia metodyczne, które cieszą się olbrzymim zainteresowaniem. Co roku  nauczycielki uczestniczą w kursach metodycznych w Lublinie, Krakowie, Gdansku i Warszawie w ramach doskonalenia zawodowego w czasie wakacji.
W trosce o właściwy status języka polskiego wśród polonii niemieckiej nauczcielki wzbogacają swoją działalność o różne formy pracy. Zorganizowane zostały obchody tradycyjnych rocznic, np. 11 Listopada, 3-Maja oraz  świąt: andrzejki, mikołajki, spotkania Bożenarodzeniowe, Wielkanoc, Dzień Dziecka, Dzień Matki, uroczyste zakończenie roku szkolnego w Konsulacie RP w Kolonii. W uroczystościach tych uczestniczą nie tylko uczniowie, ale również ich rodziny i przyjaciele. Ponadto zorganizowane zostały Warsztaty taneczno-muzyczne w Ośrodku Concordia w Siegerland z udziałem Państwa Lipińskich z Lublina. Uczestniczyli w nich uczniowie z różnych ośrodków. 1 czerwca uczniowie wzięli udział w obchodach Dnia Dziecka w Oberhausen. Zgromadzone fundusze przeznaczone zostały na cele charytatywne.
Odbył0 się również 17 wycieczek uczniów klas  9-10 z sześciu ośrodków. Młodzież nie tylko zwiedziła Kraków, Poznań i Warszawę,Wroclaw, Gdansk, ale również wzięła udział w lekcjach języka polskiego i historii w polskich liceach.
Jak co roku przeprowadzone zostały we wszystkich ośrodkach w klasach 9-10 egzaminy wewnętrzne. Ocena z ww. egzaminu wpisywana jest na świadectwo niemieckie jako równoważna z drugim językiem.
Do ważnych osiągnięć w działaniu ZNJPiPwN należy zaliczyć akcję protestacyjną skierowaną przeciwko ograniczeniu ilości ośrodków nauczania języków ojczystych
Mimo tak pozytywnie rozwijającego się nauczania języków ojczystych, władze oświatowe NRW ze względu na trudności finansowe podjęły decyzję o ograniczniu liczby placówek MEU. Przewodnicząca Związku Pani Liliana Barejko - Knops poinformowała o zaistniałej sytuacji Rząd Polski, Ambasadę w Berlinie, Konsula Generalnego w Kolonii Panią Elżbietę Sobótkę oraz przeprowadziła rozmowy z niemieckimi władzami oświatowymi. Ponadto na Kongresie Oswiaty Polonijej w Krakowie odczytała ona apel wyrażający zaniepokojenie rozwojem sytuacji. Protest ten podpisała większość uczestników Kongresu. Przeprowadzono akcję zbierania podpisów) na listach protestacyjnych w NRW, w którą zangażowały się wszystkie ośrodki. W wyniku akcji zebrano ponad 2000 podpisow. Ponadto przewodniczaca udala sie osobiscie na dwa spotkania z politykami niemieckimi do Landtagu, gdzie w kilkugodzinnych debatach potrafila przedstawicieli Landtagu, Kancelarii Państwa i Ministerstwa do Spraw Szkolnych przekonać o słuszności argumentów podanych w proteście.
Dzięki natychmiastowej reakcji na powyższe zarządzenie zostaną zachowane już istniejące miejsca nauczania języka polskiego lekcje w 4 ośrodkach, w ktorych bierze udział około 300 uczniów. Nie będzie jednak, przynajmniej tymczasowo, możliwości organizowania nowych ośrodków. Rozwiązanie tego problemu będzie w dalszym ciągu priorytetowym zadaniem Związku. Przewodnicząca Związka Pani Liliana Barejko. W chwili obecnej prowadzona jest akcja wspierania ośrodków MEU w Osnabrück.

Związek Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech Kolonia
Przewodnicząca ZNJPiPwN Liliana Barejko-Knops, Scharrenbroicherstr. 69, 51503 Rösrath
Tel.: 02205/913820, Fax 02205/913821, Barejko-Knops@t-online.de