Publikacja z tygodnika "TYDZIEŃ" z 26.05.2007
Sanktuaria Europy

Pielgrzymowanie, czyli odbywanie podróży do miejsca znanego za święte, jest charakterystyczne dla tradycji niemal wszystkich religii świata.
 

Dla muzułmanów pielgrzymka do Mekki należy do pięciu głównych obowiązków wierzącego. Podobnie jak Stary Testament nakazywał Żydom odwiedzanie Jerozolimy każdemu mężczyźnie, tak wyznawcy hinduizmu wędrują wzdłuż Gangesu, co zapewnia im szczęście pozagrobowe. 
Buddyści mają do wyboru 84 tysięcy miejsc świętych, w których znajdują się rozdzielone przez legendarnego króla Asiokę relikwie Buddy. Pielgrzymowano do miejsc, w których Bóg okazał ludziom swą pomoc lub upamiętniających jakieś wydarzenia z życia i działania bóstwa, świętych, założyciela religii, jak również tam, gdzie przechowywano ich szczątki lub przedmioty do nich należące. W Europie, zwłaszcza w krajach słowiańskich i Rosji prawosławnej, powszechne jest pielgrzymowanie do świętych obrazów, a na południu Europy także do świętych figur. W miejscach tych wykształciły się specyficzne obrzędy, takie jak procesja, adoracja religijna, rytualne oczyszczenie, upraszanie o dobra i podziękowania. W Europie jest
wiele sankturariów, które przyciągają miliony pielgrzymów. Mają one jedną wspólną cechę - przynoszą duchową pociechę i potrzebną do życia siłę. 
Poznajcie najważniejsze z nich w Europie idąc śladami pielgrzymów!

Altötting, Bawaria, Niemcy, Czas pielgrzymek: od Świąt Wielkanocnych do Adwentu Przed 1300 laty Rupert z beczką soli,
święty biskup z Salzburga, ochrzcił tutaj pierwszego księcia bawarskiego. Tak przynajmniej głosi legenda. W ten sposób Ruper, apostoł Bawarii, nadał już temu wówczas staremu i świętemu miejscu nowe, symboliczne znaczenie, jako miejsce chrztu i sercu chrześcijańskiej Bawarii. Od czasów panowania wielkiego arcyksięcia Bawarii Maximiliana I, wszyscy arcyksiążeta i królowie bawarscy przekazywali po śmierci swoje serca, aby pochować je w srebrnych urnach przed świętym obrazem "Czarnej Madonny" - patronki Bawarii. 

Położone pomiędzy Monachium a Salzburgiem bawarskie miasto Altötting jest celem ponad miliona pielgrzymów rocznie, którzy przychodzą do Matki Boskiej z Altötting ze swoimi troskami, cierpieniami i zmartwieniami. 
Wokół obszernego, obramowanego barokowymi budowlami rynku
(Kapellplatz) znajduje się kaplica ze słynnym obrazem. Altötting to najważniejsze miejsce pielgrzymkowe na niemieckim obszarze językowym. Celem licznych pielgrzymek jest również kosciół Św. Konrada z relikwiarzem. 
Warto odwiedzić również kościół parafialny ze skarbcem oraz "Goldenes Rössl" (złoty rumak) - niepowatrzalne dzieło francuskiego złotnika z roku 1404, dioramy przedstawiające 5000 figur i obraz panoramiczny "Ukrzyżowanie Chrystusa".

Częstochowa, Polska, Czas pielgrzymek: od kwietnia do października
Najważniejszym celem pelgrzymek w Polsce jest obraz Czarnej Madonny w Klasztorze Ojców Paulinów na Jasnej Górze. W roku 1382 Cudowny Wizerunek przywieziono z Bełza na Rusi i umieszczono uroczyście w założonym w tym samym roku klasztorze. Według
badań naukowych obraz był pierwotnie ikoną bizantyjską pochodzącą z VI-IX wieku. Podczas napadu na klasztor w 1430 roku obraz został uszkodzony. 
Odrestaurowano go, zachowując blizny na obliczu Czarnej Madonny. Sława obrazu przyciągała coraz szersze rzesze wiernych. Otrzymał on bogate szaty i ozdoby. W niespokojnych czasach XVII wieku wzgórze jasnogórskie otoczono wałami i przekształcono w twierdzę. W przeszłości wrogie wojska na próżno podejmowały próby zdobycia
tej polskiej świętości narodowej. W 1717 roku za zgodą papieża Klemensa XI po raz pierwszy koronowano Obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem diademami papieskimi. Klasztor na Jasnej
Górze odwiedza corocznie blisko 5 milionów pielgrzymów i turystów z
całego świata. 

Fatima, Portugalia, Czas pielgrzymek: cały rok Fatima - słynny portugalski cel pielgrzymek jest miejscowością położoną w centrum kraju. To tutaj, w latach 1916 i 1917 ukazała się trójce pastuszków:
Franciscowi, Jacincie oraz Lucii, Matka Boska z Aniołem. Kaplica Objawienia z wizerunkiem Matki Boskiej z Fatimy znajduje się dzisiaj w Cova da Iris - miejscowości, która w dniu dzisiejsyzm
dysponuje kilkuset tysiącami miejsc dla pielgrzymów. Święte miejsce
ograniczone jest Bazyliką, w której spoczywają dzieci - prorocy: Francisco i Jacinta oraz rozległym krużgankiem, ze stacjami drogi krzyżowej. Do pozostałych osobliwości, obok wioski Aljustrel,
w której znajduje się dom rodzinny pastuszków oraz Loca de Cabeço,
gdzie można obejrzeć brzemienny w wyraz pomnik symbolizujący pierwsze i drugi objawienie, należy również kaplica Calvary, z której rozpościera się przepiękny widok na całą okolicę. Największe pielgrzymki, podczas których świętowane są objawienia Matki
Boskiej odbywają się 12. i 13. każdego miesiąca. Miejsce kultu żyje swą wyjątkowością przez cały rok, w szczególnie w czasie weekendów i dni wolnych od pracy, odbywają się tu liczne pielgrzymki.
Pielgrzymujący przybywają z ponad 150 krajów, a ich liczba wynosi
ponad 4 miliony rocznie. 

Loreto, Włochy, Czas pielgrzymek: od Świąt Wielkanocnych
do października Na południe od miasta portowego Ankona na wzgórzu w pobliżu włoskiego Morza Adriatyckiego leży widoczne z daleka najsłynniejsze miejsce pielgrzymek - Loreto. Od ponad 700 lat Santa Casa z obrazem Najświętszej Marii jest celem niezliczonych pielgrzymek. Dom Najświętszej Marii z Nazaretu przywieźli do Colli del
Lauri w roku 1294 Krzyżowcy. W XV wieku został on obudowany bazyliką w stylu zabudowań obronnych. Budową i urządzaniem bazyliki zajmowali się najznamienitsi mistrzowie. Szczególnie duże wrażenie na zwiedzających robi wyłożony marmurem Dom Święty z pięknymi płaskorzeźbami. Wybitne dzieła sztuki znajdują się w zakrystiach
i skarbcu (Sala Pomarancio) ozdobionymi freskami Christoforo Roncalli,
zwanym Pomarancio. Cenne eksponaty kryje również pinakoteka sąsiedniego Palazzo Apostolico, jak na przykład obrazy Lorenzo Lotto.

Lourdes, Francja, Czas pielgrzymek: od marca do października
W najbardziej na południe położonym miejscu we Francji, u stóp Pirenejów leży największe miejsce pielgrzymek w Europie - Lourdes. W roku 1858 wielokrotnie ukazała się wówcza 14 - letniej Bernadette Soubirous w odosobnionej grocie Massabielle Matka Boska.  Słynny rzeźbiarz Fabisch stworzył - opierając się na relacjach Bernadetty,
słynną statuę Madonny z Lourdes, którą wystawiono w roku 1864
dzięki zaangażowaniu wiernych w miejscu cudu. Bazylika składająca się z kościoła górnego i dolnego zastąpiła wkrótce wybudowaną wcześbiej w tym miejscu kaplicę. Bernadette wstąpiła w roku 1866 do klasztoru w Nevers i zmarła młodo - w wieku 35 lat. W roku 1933 beatyfikowaną ją. Dzięki wodzie źródlanej wypływającej z groty
w Lourdes nastąpiło wiele cudowanych uzdrowień, których nie można wyjaśnić. Dlatego miejsce to stanowi cel pielgrzymek chorych z całego świata. Duże wrażenie robią odbywane codziennie procesje świętego sakramentu oraz wieczorne procesje z pochodniami. 

Mariazell, Styria, Austria, Czas pielgrzymek: cały rok Mariazell w Styrii to największe w Austrii miejsce kultu maryjnego, które odwiedza co roku ok. 1 mln pielgrzymów  z czego ok. 15% przybywa z pieszymi
pielgrzymkami. Celem pielgrzymek jest figurka Madonny z Mariazell
– nazywana również Wielką Matką Łaskawą Austrii, Możną Panią Węgier oraz Matką Narodów Słowiańskich. 24 lata temu jako pielgrzym przybył tu także papież Jan Paweł II, natomiast w tym roku obchodzone będzie 850-lecie tego niezwykłego miejsca. Odbędą się
liczne pielgrzymki, a ukoronowaniem obchodów będzie papieska wizyta 8 września 2007. W uroczystościach wezmą udział przede wszystkim
przedstawiciele wszystkich austriakich parafii, ale również młodzież oraz pielgrzymi z Austrii i tych krajów Europy Środkowej, które są szczególnie związane z Mariazell. Pewnie jest, że główne uroczystości 8 września 2007 odbywać się tuż obok bazyliki, która po trawjącej ponad 10 lat renowacji rozbyłśnie nowym blaskiem.

Sebastian Wieczorek

www.e-tydzien.eu