Wydanie specjalne Norymberga 
Materiał z kwartalnika Po prostu 
(www.po-prostu.info)

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Norymberdze

Szkolny Punkt Konsultacyjny powstał w 1994 roku. W marcu 1995 roku, dzięki staraniom rodziców, szkołę wcielono do Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą i utworzono sześć pierwszych klas oraz jedną grupę przedszkolaków.
Zajęcia odbywały się w Hegelschule, od 1996 roku w Thusneldaschule, a od 2004 roku w budynku szkoły Preißlerschule. W roku szkolnym w ciągu 21 sobót dzieci uczą się języka polskiego, matematyki, geografii Polski, historii Polski oraz wychowania o społeczeństwie. Dodatkowe lekcje religii dla dzieci i młodzieży prowadzane są przez ks. Stanisława Stenkę, proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Norymberdze. Obecnie zajęcia odbywają się w Preißlerschule – Preißlerstr. 6. Pierwszym kierownikiem Szkolnego Punktu Konsultacyjnego była mgr Jadwiga Suchocka, od 1996 roku szkołą kieruje mgr Jarosław Muszyński.
Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Królowej Rychezy przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii - filia z siedzibą w Norymberdze. Organem nadrzędnym jest Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą (z siedzibą w Warszawie i podlegający MENiS). Nadzór dydaktyczny wykonuje dyrektor Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Berlinie.
Konsultacje odbywają się w trybie uzupełniającym, z koniecznością wysyłania prac kontrolnych do Warszawy i zdawania egzaminów końcowych w Norymberdze. Dzieci otrzymują państwowe świadectwa, ważne ze świadectwem szkoły kraju pobytu. Do SPK w Norymberdze uczęszczało w okresie 12 lat ok. 700 uczniów.

W roku szkolnym 2006/2007 zapisanych jest 126 uczniów:

Przyjmuje się uczniów w wieku od 7 lat, a do „zerówki” po ukończeniu 6 roku życia.

W skład grona pedagogicznego wchodzi 10 nauczycieli. Tradycyjnie w ciągu roku szkolnego odbywają się:

Utrzymanie szkoły zapewniają środki finansowe przekazywane przez Zespół Szkół w Warszawie. Dla dzieci rodziców z polskim obywatelstwem szkoła jest bezpłatna.
Dobrowolne składki rodziców wspierają funkcjonowanie szkoły: np. dodatkowe lekcje jęz. polskiego, zakup książek do biblioteki szkolnej, szaf i pomocy szkolnych lub też przeprowadzenie wielu imprez szkolnych. Ukazuje się gazetka szkolna w nakładzie ponad 160 egzemplarzy, z możliwością umieszczenia drobnych ogłoszeń oraz pod adresem www.glos-szkoly.de jej wersja internetowa.

mgr Jarosław Muszyński
kierownik SPK w Norymberdze