Studia w Niemczech
Poni¿ej umie¶cili¶my informacje na temat niemieckich uniwersytetów, z którymi nawi±zali¶my kontakt i otrzymali¶my szczegó³owe informacje o ich strukturze, historii, mo¿liwo¶ciach mieszkania oraz adresach kontaktowych z polskimi studentami.

Oto pierwsza i druga czê¶æ opracowanych materia³ów. Docelowo opublikujemy informacje o 60 uczelniach:

Aachen RWTH Rheinisch - Westfälische Technische  Hochschule
FH Fachhochschule
Augsburg Uni Universität  Ausburg
Berlin HU Humboldt - Universität zu Berlin
FU Freie Universität Berlin
TU Technische Universität Berlin
KFH Katholische Fachhochschule Berlin
EVFH Evangelische Fachhochschule Berlin
HFM Hochschule Für Musik "Hans Eisler" Berlin
FHW Fachhochschule Für Wirtschaft
Bochum Uni Ruhr - Universität Bochum
Bremen Uni Universität Bremen 
HS Hochschule Bremen
Cottbus TU Brandenburgische Technische Universität Cottbus
Dresden HFBK Hochschule Für Bildende Künste Dresden
Eberswalde FH Fachhochschule Eberswalde
Essen Uni Universität Essen
Flensburg FH Fachhochschule Flensburg
Frankfurt/O EUV Europa - Universität Viadrina
Freiburg MH Staatliche Hochschule für Musik Freiburg im Breisgau
KFH Katholische Fachhoschule Freiburg
Halle Burg Burg Giebichenstein für Kunst und Design Halle
Uni Martin - Luther - Universität Halle - Wittenberg 
Heide FH Fachhoschule Westküste
Hamburg Uni Universität Hamburg
HWP Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik
TU Technische Universität Hamburg - Harburg
Hannover HMT Hochschule für Musik und Theater
Uni Universität Hannover
Heildelberg Uni Ruprecht - Karls - Universität Heidelberg
Hildesheim Uni Universität Hildesheim
Ingolstadt FH Fachhochschule Ingolstadt
Jena Uni Friedrich - Schiller - Universität Jena
FH Fachhoschule Jena
Karlsruhe HFG Hochschule für Gestaltung
Kiel Muthesius Muthesius - Hochschule,Fachhoschule für Kunst und Gestaltung 
Koblenz FH Fachhoschule Koblenz
Uni Universität Koblenz - Landau,Campus Koblenz
Köln Uni Universität zu Köln
Konstanz Uni Universität Konstanz
Krefeld HS Hochschule Niederehein
Leipzig HGB Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig
Magdeburg Uni Otto - von - Guericke - Universität Magdeburg