XX Światowe Dni Młodzieży 
Światowe Dni Młodzieży są największą współczesną szkołą wiary dla młodych żyjących 
w i poza Kościołem. Inicjatorem i pomysłodawcą tych Dni jest Ojciec Święty Jan Paweł II.  Choć rodziły się one na raty (Nadzwyczajny Jubileusz Odkupienia - 1984, Międzynarodowy Rok Młodzieży - 1985, I numerowany ŚDM - 1986), to jednak dzisiaj posiadają już swoją ściśle określoną formę, treść i znaczenie.
     ŚDM od samego początku przybrały podwójną formułę. Obchodzone są corocznie w Niedzielę Palmową we wszystkich diecezjach świata, a - co dwa lub trzy lata - zwoływane są międzynarodowe spotkania w wyznaczonych przez Ojca Świętego miejscach świata. 
Foto: 
PMK-Aachen